Cara Eksport Data APDM Ke VLE Frog


Penggunaan sistem APDM merangkumi:


 1. e Kehadiran 


 • Mencatat kehadiran murid-murid ke sekolah (hadir / hadir tetapi lewat / tidak hadir dengan sebab / ponteng). 

 • Laporan kehadiran murid ke sekolah boleh dipaparkan dengan tepat mengikut bulan dan tahun. 

 • Kehadiran murid boleh dicatat menerusi sistem APDM menggunakan Android. 

 • Untuk mengetahui cara-cara untuk log in ke dalam sistem, sila tekan link di sini.


2. Borang Maklumat Murid


 • Borang maklumat murid boleh dimuat turun di dalam APDM. Segala data dan maklumat murid dikutip pada awal tahun untuk dikemaskini oleh guru kelas masing-masing. 

 • Untuk mengetahui skop data murid yang dikutip, sila klik di sini.

 • Kesemua data ini amat berguna supaya dapat digunakan untuk masa hadapan, sebagai contoh untuk kelayakan menerima bantuan kewangan (KWAMP) dan sebagainya.


3. Eksport data Aplikasi Pangkalan Data Murid ke VLE Frog


 • Segala informasi yang terdapat di dalam sistem APDM ini semestinya amat lengkap dan menyeluruh kerana semua data telah sedia ada. 

 • Justeru, jika guru ingin mengeksport data murid dengan mudah ke dalam mana-mana sistem atau jika diperlukan secara adhoc, APDM boleh berbuat demikian. 

 • Data murid dapat dieksport dengan mudah di mana guru boleh terus masuk ke dalam sistem.


Tutorial Lengkap Cara Eksport Data APDM

Sila klik pautan ini untuk melihat video tutorial cara untuk mengeksport data Aplikasi Pangkalan Data Murid ke VLE Frog.


Cara Eksport Data APDM Ke VLE Frog

0 comment... add one now